Ioga

Ioga é un termo sánscrito que pode traducirse como "esforzo" ou "unión". O concepto ten dúas grandes aplicacións: por unha banda, trátase do conxunto de disciplinas físicas e mentais que se orixinaron na India e que buscan alcanzar a perfección espiritual e a unión co absoluto; por outra banda, o ioga está formado polas prácticas modernas que derivan da mencionada tradición hindú e que promoven o dominio do corpo e unha maior capacidade de concentración.

Na actualidade, o ioga é practicado por quen tenta alcanzar a integración da alma con Deus e por aqueles que buscan desenvolver a súa conciencia espiritual. O ioga tamén adoita ser considerado como unha especie de actividade física que axuda a mellorar a elongación e a postura do corpo.

A vida plena alcánzase a partir da satisfacción das necesidades físicas (con saúde e actividades), psicolóxicas (o acceso ao coñecemento e ao poder) e espirituais (a procura de paz e felicidade). Ao satisfacer estas necesidades, o ser atópase en harmonía.

Volver