Danza do Vientre

As nosas clases teñen como obxectivo, ademais de ensinar a técnica da danza, o rescate da feminidade e da autoestima. Nas clases traballamos a coordinación cos movimentos indepedendientes característicos da danza do ventre, a parte cardiovascular e o ton muscular de todo o corpo incluíndo zona pélvica e órganos internos femininos. Unha actividade completa, divertida e pracenteira.

A nosa filosofía é ensinar a técnica da danza do ventre a través ao lado sensorial da alumna, da súa conexión co corpo, música e movemento, experimentando sensacións que lle proporcionan un repertorio máis completo, adornando a súa danza con creatividade e sensibilidade.

A utilización dunha boa postura, a elegancia en cada movemento e a didáctica de fácil comprensión son as pezas fundamentais da nosa escola de danza do ventre.

Volver