Tonificación

Unha boa forma de buscar a tonificación do noso corpo de forma divertida, evitando a típica preguiza de realizar rutinas pola nosa conta, é acudir a clases grupales que farán que poñamos o noso corpo ao día de forma cómoda e práctica coa motivación adecuada. O máis acertado para estes casos son as clases de tonificación dirixida, que consisten normalmente en sesións, tanto para homes como para mulleres, dinámicas onde se utilizan diversos implementos que axudan a potenciar a intensidade dos exercicios e que adoitan supoñer a incorporación de cargas e resistencias variadas.

É interesante destacar está modalidade como unha das mellores formas de adestramento, xa que nos últimos anos, co único obxectivo de vender, creáronse cheas de modalidades de adestramento que realmente non achegan o que prometen. Con todo, a tonificación dirixida é unha modalidade con base científica e que ten unha eficacia demostrada.

Volver