Bailes Latinos

Movemento, expresión e paixón. Así podemos definir o que sente ao bailar os ritmos latinos. Unha especialidade de baile que vén de Sudamérica e trasládase a todo o mundo para mergullarnos nun Universo de ritmo desenfreado. Desde a salsa, pasando pola bachata, ata chegar ao actual zumba.

Unha gran parte dos bailes latinos realízanse en parella, mentres que as especialidades máis novas son practicadas de maneira individual ou en grupo. Sexa como sexa, movemos todo o corpo case sen darnos conta ao pasalo moi ben con estes ritmos, así que? A bailar!

A febre polos bailes latinos é algo de hai moitas décadas, cando se puxeron de moda grazas a algunhas películas e eventos onde se bailaban tales danzas. Actualmente, seguen sendo demandados e mestúranse con ritmos máis novos. As clases en grupo axudan a que todos xuntos aprendan pasos novamente. Para realizar as clases necesítase algo de adestramento previo, ao gastar moita enerxía e poderse lesionar con facilidade. Posteriormente, necesitaremos hidratación. Mentres, é importante facer caso do instrutor e seguir os movementos sempre amodo para logo ir collendo ritmo de maneira rápida. É todo un arte!

Volver